imageחדש במנג'פרו


26/10/2020- תוכנת אופטיקה אופטיק פלוס - ממשק עם תוכנת קופה.

01/09/2020- תוכנה לאופטיקה אופטיק פלוס - גרסה חדשה ועדכונים.

28/11/18- גרסה 3 חדשה לתוכנת משרדית לעמותות.

19/09/2017 - חדש בתוכנת משרדית מילניום פלוס.

8/3/2017 - גרסה חדשה לתוכנת משרדית לעמותות.
ארכיון חדשות
image


משרדית מילניום פלוס – תוכנה להנהלת חשבונות - תוכנה למשרדים ומשווקים,תוכנה לעמותות, תוכנה למוסכים

לתוכנת משרדית מילניום פלוס משתמשים מתחומים שונים כגון: רואי חשבון, מנהלי חשבונות, יועצי מס, גרפיקאים, אדריכלים, סוכני מכירות, משווקים ונותני שירות רבים נוספים. התוכנה פותחה תוך שימת דגש לצורכי נותני השירותים בארץ, הסובלים מחוסר היצע של תוכנות ניהול.
משרדית מילניום פלוס מציעה פתרון מקיף וכולל: תוכנה לניהול משרד, תוכנה לניהול עמותות, תוכנה למשווקים ותוכנה לניהול מוסכים.
התוכנה כוללת מספר מודולים:
 • ניהול לקוחות, ספקים וקשרי חוץ
 • שעון נוכחות וניהול עובדים
 • ניהול זמן
 • הנהלת חשבונות
ניתן להגדיר לתוכנה רמות שונות של הרשאות כניסה. גולת הכותרת של התוכנה בכך שהיא מצטיינת בפשטות הפעלתה, קישוריות מלאה בין המודולים השונים , ייעול בניהול המשרד והכל במחיר הכי אטרקטיבי !

התוכנה רשומה במס הכנסה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

ניהול לקוחות, ספקים וקשרי חוץ

משרדית מילניום פלוס מכילה את כל הנחוץ אודות הלקוחות הספקים וקשרי החוץ. פרטים אישיים מלאים, סיווגים, קשרי לקוח, עובד אחראי, אנשי קשר, פרטי דואר אלקטרוני ואתר אינטרנט כולל התחברות אליהם ישירות מהתוכנה ועוד ועוד.

לחשבונאים אופציות נוספות כגון: מספרי התיקים ברשויות, תדירויות דיווח לרשויות, אחוז מקדמות, דו"ח תדירות דיווח לרשויות עבור כל לקוחות המשרד, פרטי בנקים ופרטי הרכבים של הלקוח.

בגרסת פרו קיימת מערכת תזכורות לפי לקוחות.

ניתן להפיק דו"חות על הנתונים הללו לפי סיווגים שונים ובגמישות מלאה וכן להפיק תוויות דיוור לפי אותה גמישות.

שעון נוכחות וניהול עובדים

משרדית מילניום פלוס מאפשרת להכניס פרטים מלאים אודות עובדי המשרד כולל היקף המשרה, הפקת טופס 101 , תוויות דיוור ועדכון שעות לעובד כגון ימי חופשה/מילואים/ מחלה וכל עדכון אחר בשעות העבודה או הדיווח שלא דרך שעון הנוכחות.

במשרדית מילניום פלוס שעון נוכחות ממוחשב ומשוכלל המאפשר לדווח על כניסה ויציאה מהעבודה ולציין יום עבודה מלא או קצר או אפילו על יום עבודה מעבר לימי העבודה הרגילים של המשרד. המיוחד הוא, שאין צורך בכרטיס מגנטי אלא די בסיסמא ובלחיצת כפתור בודדת. בנוסף ניתן לעדכן לכל העובדים בפקודה אחת ימי חופשה/חופשה בתשלום ולציין ימים ששעות העבודה שלהן שונה מהרגיל (ערבי חג וכדומה).

ניתן להפיק דו"ח נוכחות בכל עת ובו אינפורמציה מלאה לגבי שעות הנוכחות או ההיעדרות וסיבותיה וכן חישוב סה"כ שעות העבודה וסה"כ השעות הנוספות/ההיעדרות.

ניהול זמן ומעקב שעות עבודה

משרדית מילניום פלוס מאפשרת (או מחייבת , ע"פ הגדרה) לדווח בהתאם לשעות העובדה של העובד , על איזה לקוח ו/או על איזה נושא או פרוייקט עבד במשך היום ולכמה זמן. המידע שנצבר מאפשר להפיק דו"חות לפי חתכים שונים ומגוונים ודרכם לעקוב אחר שעות העבודה המושקעות במשימות השונות במשרד.

בדיקת הדו"חות בעקביות מאפשרת לייעל את העבודה במשרד ולהגביר את תפוקתו כמו גם להעריך נכונה את שעות העבודה המושקעות בנושאים שגבייתם מתבצעת לפי שעות עבודה.

הנהלת חשבונות

 • ניהול הכנסות
  • משרדית מילניום פלוס מאפשרת להפיק בצורה קלה את כל סוגי תיעוד העסקאות: הצעת מחיר, הזמנה, חשבון עיסקה, חשבונית מס, חשבונית מס זיכוי, חשבונית מס/קבלה וקבלה. ניתן להפיק מסמכים אלו לפי שני פורמטים – פורמט כמותי המציין מחיר ליח' כפול מספר יח' ועוד, או לפי פורמט שירות שבו מתארים את השירות שניתן כאשר אין מגבלות שטח בתיאור העסקה בחשבונית ( טכניקה בלעדית).

   ניתן להפיק דו"חות מעקב רבים כגון: כרטיס לקוח, ריכוז תיעוד עסקאות לפי סוגים ותאריך. ניתן לקשר בין המסמכים (כגון בין קבלה לחשבונית וכדו') ולהפיק דו"חות למקושרים או ללא מקושרים בלבד. ניתן להפיק דו"חות ריכוז לצורכי מע"מ, דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים, מס הכנסה (ניכוי במקור), ומעקב הפקדת שקים.

   בגרסת פרו ניתן להפיק חשבוניות משקים לפירעון באופן אוטומטי.

 • ניהול הוצאות
  • משרדית מילניום פלוס מאפשרת לתעד חשבוניות מהספקים השונים ואת ההוצאות בפועל. ניתן להפיק דוחות לפי חתכים שונים על מהות ההוצאות והסכומים. ב דו"ח מע"מ (בניהול הכנסות) יש חישוב גם לגבי הוצאות המע"מ.

גרסאות מיוחדות

גרסה תוכנה לניהול עמותה וגרסת תוכנה לניהול מוסך.

מחיר

מחיר ללא תחרות. לבירור המחיר יש להתקשר לחברה לטלפון: 054-5665041

דוגמאות מסך

לחץ להגדלה לחץ להגדלה לחץ להגדלה לחץ להגדלה
מסך 1 מסך 2 מסך 3 מסך 4
לחץ להגדלה לחץ להגדלה
מסך 5 מסך 6


© 2021 MANAGEPRO All rights reserved
Created by : Intec
image
image