imageחדש במנג'פרו


26/10/2020- תוכנת אופטיקה אופטיק פלוס - ממשק עם תוכנת קופה.

01/09/2020- תוכנה לאופטיקה אופטיק פלוס - גרסה חדשה ועדכונים.

28/11/18- גרסה 3 חדשה לתוכנת משרדית לעמותות.

19/09/2017 - חדש בתוכנת משרדית מילניום פלוס.

8/3/2017 - גרסה חדשה לתוכנת משרדית לעמותות.
ארכיון חדשות
image


הגבאי פלוס - תוכנה לניהול בתי כנסת

"הגבאי פלוס" הנה תוכנה לניהול בית הכנסת וקהילת המתפללים. "הגבאי" מסייעת בידי ההנהלה לנהל את בית הכנסת החל מפעילויות בעניינים הקשורים לתפילה וכלה בהנהלת חשבונות, סידור בית הכנסת וניהול אירועים לקהילת המתפללים.

במרכז התוכנה בסיס נתונים עם פרטים רבים לכל מתפלל ומתפלל. הפרטים למתפלל כוללים: שם, שם לעליה לתורה, שמות ההורים, תאריכי לידה לועזי-עברי, כתובות וטלפונים, נתוני תפילה (שיוך – כהן/לוי/ישראל , מנין), ימי זיכרון, בקשה קבועה לעליה לתורה לפי תאריך או פרשה ומספר העליות לתורה במשך השנה.

בסיס הנתונים מאפשר לנהל את פרוט החיובים והתשלומים של המתפלל, פרוט המקומות הקנויים ופירוט כל כיבוד שהמתפלל קיבל כגון: עליות מיוחדות שקיבל, פתיחת ארון, מפטיר וכדומה. @ ניתן להפיק מהנתונים כרטיס מתפלל בגודל המאפשר להדביקו על גבי דף כרטסת לניהול כרטסת ידנית מקבילה. @ התוכנה מאפשרת לנהל רשימות למספר מנינים באותם בתי כנסת שישנם יותר ממניין אחד קבוע. •   לגבאי - ניהול עליות

  התוכנה מאפשרת לתכנן ולנהל את העליות לתורה בראש ובראשונה לפי התור (לאחר כל שבת יש לעדכן מי מבין המתפללים עלה לתורה). רשימת העולים המומלצת מתחשבת בימי הזיכרון של המתפללים, בקשות קבועות לעליה , בקשות מזדמנות (שבת חתן, בר-מצווה וכדומה) או לפי פרשה מבוקשת. @ אפשר להוציא רשימות לפי המניינים לאותם בתי כנסת שמנהלים יותר ממניין אחד קבוע. @ ברשימה המופקת מספיק שמות לאפשר תחליף לאותם אנשים שאינם נוכחים בבית הכנסת ונמצאים ברשימה.

 •   לגזבר - הנהלת חשבונות

  תוכנת "הגבאי פלוס" מסייעת לגזבר בניהול הנהלת החשבונות של בית הכנסת בצורה קלה ופשוטה. @ התוכנה מאפשרת להפיק דו"ח מאזן ודו"ח על הפעילויות באופן מלא.

 •   להנהלה - ניהול ארועים ומשימות

  "הגבאי פלוס" מאפשר לנהל את האירועים המתקיימים בבית הכנסת ולהפיק לוח חודשי בו ירוכזו בכל יום האירועים לאותם ימים. @ הלוח בפורמט חודשי עברי - אנגלי כולל פרשיות השבוע.

 •  תוספות

  התוכנה מאפשרת לנהל את מקומות הישיבה של בית הכנסת ולהוציא דו"ח מיפוי של תפוסת המקומות (גם לפי מנין ). @ התוכנה מאפשרת להוציא מדבקות עבור סימון מקומות הישיבה ומדבקות לדיוור עם השם והכתובת.

 •   פרטים טכנים

  התוכנה מצטיינת בנוחות ופשטות השימוש. @ עבור כל רשימת נתונים שיש למתפלל, ניתן להוציא דו"ח מודפס. @ התוכנה מאפשרת לגבות ולשחזר את הנתונים בצורה קלה ופשוטה. @ תמיכה, סיוע והדרכה צמודים

מחיר

מחיר ללא תחרות. לבירור המחיר יש להתקשר לחברה לטלפון: 054-5665041

דוגמאות מסך

לחץ להגדלה לחץ להגדלה לחץ להגדלה
מסך 1 מסך 2 מסך 3


© 2021 MANAGEPRO All rights reserved
Created by : Intec
image
image